Schema Documentation

updateSettings

Description

The updateSettings mutation

Response

Returns an UpdateSettingsPayload

Arguments
NameDescription
input - UpdateSettingsInput! Input for the updateSettings mutation

Example

Query
mutation updateSettings($input: UpdateSettingsInput!){ updateSettings(input: $input){  allSettings {   ...SettingsFragment  }clientMutationIddiscussionSettings {   ...DiscussionSettingsFragment  }generalSettings {   ...GeneralSettingsFragment  }optmlSettingsSettings {   ...OptmlSettingsSettingsFragment  }readingSettings {   ...ReadingSettingsFragment  }writingSettings {   ...WritingSettingsFragment  } }}
Variables
{"input":UpdateSettingsInput}
Response
{"data":{"updateSettings":{"allSettings":Settings,"clientMutationId":"xyz789","discussionSettings":DiscussionSettings,"generalSettings":GeneralSettings,"optmlSettingsSettings":OptmlSettingsSettings,"readingSettings":ReadingSettings,"writingSettings":WritingSettings}}}